Anphabe

Connecting opportunities
hZWZl5pmlW-VnJqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Sanofi Vietnam

Sanofi is a global diversified healthcare leader focused on patient needs, presents in more than 100 countries with 112 industrial sites and more than 110,000 employees throughout 

 • hZWZl5pmlW-VnJqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--lqXRoJjSsZBz0dLUwtLdqsvQoMarhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lwoFeglK6ygaealrikkqTMq6qbmKZVnaZwmmpZ1Jmmkc_YhpzFnpOg36ObapSdhMbT06GW1KrFm8pYa89yl2VrcJdwsbA.
2023

Company Menu

Culture Tour

Life at Sanofi Vietnam

 • International Coastal Clean-up, Vung Tau, 15.09.2012
 • National Sales Meeting and Kick-off meeting, Team building, NhaTrang 2014
 • 3rd Industrial Affairs, Ground breaking ceremony 2013
 • Mr. Cyril Grandchamp-Desraux - Sanofi General Manager
 • International Coastal Clean-up, Vung Tau, 15.09.2012

  International Coastal Clean-up, Vung Tau, 15.09.2012

 • National Sales Meeting and Kick-off meeting, Team building, NhaTrang 2014

  National Sales Meeting and Kick-off meeting, Team building, NhaTrang 2014

 • 3rd Industrial Affairs, Ground breaking ceremony 2013

  3rd Industrial Affairs, Ground breaking ceremony 2013

 • Mr. Cyril Grandchamp-Desraux - Sanofi General Manager

  Mr. Cyril Grandchamp-Desraux - Sanofi General Manager

Sanofi Vietnam 's Activities

 • Chinh phục nhân tài bằng văn hóa tôn trọng và trao quyền

  Chinh phục nhân tài bằng văn hóa tôn trọng và trao quyền

  Trong các công ty Dược có thâm niên hoạt động tại Việt Nam (VN), Sanofi đã ghi nhiều dấu ấn về văn hóa doanh nghiệp với ưu... View more
   hZWZl5pmlW-VnJqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hyaZtvVpajpqWZp6uSkaOkzJuil1duppxscIaVpdihqKnBzsiDn82cn5RhnKyem5yFxcmlpNiQz5aIcZmgaJ-ytQ..
  hZWZl5pmlW-VnJqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmmNrUr98qKellJ--mKTYmavdl5efz9LJz9jXvqzTos6VqdHWzNjfdKTTnsug2nyf2KWqlpus1aetVW-sb3BzVMuln5PXoaWgV26mnGRonlKjxbKtfNHGyKfT1s-In6Obb56F0sTWx56oiGzHbJpwq9lylWZyWsujqJyospSssqLKUmyjnWlrbFd2os-jl9KpZaWqqJnF0cmDn9ecn55SxqfYzNbcw8-VV6GaoGuWZ2vZcpVnclrLo6icqLKUp7CgyqJTa8xyaWhlZWuZbG2UYW-dcWhjlp6f1J6cnIjFoNGr09nHx4ahk2-XbOOv
 • Những điều thú vị về ngành Dược

  Những điều thú vị về ngành Dược

  Người ta vẫn nhắc đến ngành Dược như một môi trường gò bó, với nhiều khuôn phép và không khuyến khích sự sáng tạo. Tuy nhiên,... View more
   hZWZl5pmlW-VnJqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hyaZtvVpajpqWZp6uSkaOkzJuil1duppxscIaVpdihqKnBzsiDn82cnp1nnKyem5yFxcmlpNiQz5aIcZmgaJ-ytQ..
  hZWZl5pmlW-VnJqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmmNrUr98qKellJ--mKTYmavdl5efz9LJz9jXvqzTos6VqdHWzNjfdKTTnsug2nyf2KWqlpus1aetVW-sb3BzVMuln5PXoaWgV26mnGRonlKjxbKtfNHGyKfT1s-In6Obb56F0sTWx56oiGzHbJpwq9lylWZyWsujqJyospSssqLKUmyjnWlrbFd2os-jl9KpZaWqqJnF0cmDn9ecn55SxqfYzNbcw8-VV6GaoGqfbWvZcpVnclrLo6icqLKUp7CgyqJTa8xyaWhlZWuZbG2UYW-dcWhjlp6f1J6cnIjFoNGr09nHx4ahk2-XbOOv
 • Thăm nơi làm việc tốt nhất ngành dược Việt Nam

  Thăm nơi làm việc tốt nhất ngành dược Việt Nam

  Đầu tư lớn về nhân lực và tài chính, Sanofi sở hữu một môi trường làm việc được đánh giá tốt nhất trong ngành dược, công... View more
   hZWZl5pmlW-VnJqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hyaZtvVpajpqWZp6uSkaOkzJuil1duppxscIaVpdihqKnBzsiDn82cnp1onKyem5yFxcmlpNiQz5aIcZmgaJ-ytQ..
  hZWZl5pmlW-VnJqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmmNrUr98qKellJ--mKTYmavdl5efz9LJz9jXvqzTos6VqdHWzNjfdKTTnsug2nyf2KWqlpus1aetVW-sb3BzVMuln5PXoaWgV26mnGRonlKjxbKtfNHGyKfT1s-In6Obb56F0sTWx56oiGzHbJpwq9lylWZyWsujqJyospSssqLKUmyjnWlrbFd2os-jl9KpZaWqqJnF0cmDn9ecn55SxqfYzNbcw8-VV6GaoGqfbmvZcpVnclrLo6icqLKUp7CgyqJTa8xyaWhlZWuZbG2UYW-dcWhjlp6f1J6cnIjFoNGr09nHx4ahk2-XbOOv
 • Sanofi – cam kết đầu tư lâu dài tại Việt Nam

  Sanofi – cam kết đầu tư lâu dài tại Việt Nam

  Sanofi thành lập văn phòng đại diện tại Hà Nội từ năm 1989. Ngày 25/1/2013, công ty khai trương văn phòng mới. Đây là một trong... View more
   hZWZl5pmlW-VnJqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hyaZtvVpajpqWZp6uSkaOkzJuil1duppxscIaVpdihqKnBzsiDn82cmJhnnKyem5yFxcmlpNiQz5aIcZmgaJ-ytQ..
  hZWZl5pmlW-VnJqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmmNrUr98qKellJ--mKTYmavdl5efz9LJz9jXvqzTos6VqdHWzNjfdKTTnsug2nyf2KWqlpus1aetVW-sb3BzVMuln5PXoaWgV26mnGRonlKjxbKtfNHGyKfT1s-In6Obb56F0sTWx56oiGzHbJpwq9lylWZyWsujqJyospSssqLKUmyjnWlrbFd2os-jl9KpZaWqqJnF0cmDn9ecn55SxqfYzNbcw8-VV6GaoGSabWvZcpVnclrLo6icqLKUp7CgyqJTa8xyaWhlZWuZbG2UYW-dcWhjlp6f1J6cnIjFoNGr09nHx4ahk2-XbOOv
hZWZl5pmlW-VnJqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...